Vi är civilsamhällets organisationer i samverkan

Sverige behöver ett självständigt civilsamhälle. Därför behöver vi dig. Var med och påverka i frågor du brinner för. Det är dags att agera.

Partsgemensamt forum

I Partsgemensamt forum diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer ska förbättras.

Om Civos

Om oss

Ny tid för det civila samhället De senaste åren har larmen avlöst varandra, om folkrörelsernas förtynande, demokratins undanträngning, samhällskontraktets omförhandling…