Månad: maj 2016

Civos stadgar

Ursprungligen fastställda av konstituerande årsmöte 2009-04-29 Uppdaterade vid ordinarie årsmöte 2016-05-09 §1 Organisationsform och firma Föreningen är en ideell, partipolitiskt…