Månad: juni 2016

Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Civos verksamhet. För att skapa förutsättningar för att genomföra sin uppgift och förvaltning har styrelsen skapat denna ordning att sköta styrelsens arbete och nedteckna förväntningar och önskemål mellan styrelsens ledamöter.