Att försvara och utveckla demokratin

Vi upplever många hot mot demokratin idag. Men det finns många organisationer som också försvarar och vill utveckla den. En av dessa är IDEA. The International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Den grundades i Stockholm 1995 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Här ska vi berätta lite mer om denna.

Deras vision är att

främja demokratin i hela världen, som en universell mänsklig strävan och en möjliggörare av hållbar utveckling, genom stöd till uppbyggnad, förstärkning och skydd av demokratiska politiska institutioner och processer på alla nivåer‎

‎De gör detta genom att producera och dela jämförande kunskaper om demokratins olika aspekter och genom att fungera som en medlare för utbyte av idéer och erfarenheter om demokrati. De använder denna kunskap för att stödja demokratiska initiativ i olika regioner i världen och för att kämpa för demokrati i FN och Europeiska unionen.‎

Många anställda i många länder

‎International IDEA är en global organisation med nästan 200 anställda. De har kontor i 18 länder för att stödja starkare demokratiska institutioner och processer samt hållbar, effektiv och legitim demokrati.

Bra utbildningsmaterial

De erbjuder ett omfattande och imponerade utbildningsmaterial i demokratifrågor och intressanta databaser att ta del av. De har en lättnavigerad hemsida och egen podcast. Man kan kan prenumerera på deras nyhetsbrev och ladda ner deras rapporter.

Du som är intresserad av demokratifrågor bör ta del av deras arbete! Läs mer om dem här.