Bli medlem och förändra samhället

Som medlem i Civos får din organisation tillgång till det bredaste nätverket inom det civila samhället, som företräder hela sektorn gentemot regering, myndigheter och näringslivet.

Se våra medlemmar

Välj den medlemsavgift som passar din organisation

15 000 SEK/år

Ordinarie årsavgift för medlemskap i Civos.

5 000 SEK/år

Små eller resurssvaga organisationer väljer en reducerad årsavgift.

25 000 SEK/år

Organisationer som vill betalar en förhöjd årsavgift.

Gör så här

  1. Ta kontakt med Civos på info@civos.se.
  2. Bifoga ett styrelse- eller årsmötesbeslut som bekräftar att din organisation vill bli medlem.
  3. Avvakta besked efter vårt nästa styrelsemöte.