Civos fortsätter driva frågan om att göra det enklare för föreningar att skaffa bankonto.

Den 7 mars publicerades en artikel i Altinget skriven av bland annat Civos ordförande om hur svårt det är för föreningar att skaffa bankonto. Och att det kan vara en idé att ta inspiration av Danmarks lösning på frågan.

”När föreningar nekas bankkonto så blir det i praktiken ett verksamhetsförbud.”

”Nu ligger två viktiga motioner för behandling på finansutskottets bord. Malin Björk (C) respektive Malin Danielsson (L) har lagt var sitt förslag till riksdagen om snabba förändringar av betaltjänstlagen för att ge ideella föreningar enklare tillgång till bankkonto.”

Detta skriver David Samuelsson Ordförande Civos, Charlotte Rydh Generalsekreterare Giva Sverige, Patrik Schröder Civilsamhällessamordnare Fremia, Noura Berrouba Ordförande LSU, Anna-Karin Hennig Generalsekreterare Scouterna, Johan Pettersson Generalsekreterare Scouterna, Hannah Kroksson Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Läs artikeln hos Altinget här.