Civos informationsmöte med statssekreteraren

Den 3 april presenterade regeringen propositionen om demokrativillkor: Statens stöd till trossamfund och civilsamhället – enhetliga och rättssäkra villkor. Civos ordförande David Samuelsson träffade statssekreteraren Petra Noreback vid ett informationsmöte med civilsamhällesorganisationer.

– Civos och andra organisationer i civilsamhället har på flera punkter fört fram kritik mot olika delar av demokrativillkoren under den långa processen som har varit. Det har gällt otydliga gränser för hur långt en organisations ansvar sträcker sig och oklarheter om vilka konsekvenser som sker om det i en mindre del av en stor organisation skett ett övertramp. Regeringen säger sig ha gjort förtydliganden på dessa punkter vilket är positivt.