CIVOS kallar till uppstartsmöte den 28/1 inför PGF 2020

Varje PGF-år inleds med ett konstituerande möte. I år är detta konstituerande möte den 4 februari. Vid detta mötes behandlar frågor såsom arbetsformer och innehåll för det kommande året. Dagordningen för den 4 februari kommer att skickas ut från NOD två veckor innan möte. För PGF 2020 är det Regeringskansliet som utser ordförande för PGF och civilsamhällets organisationer som utser vice ordförande. Gällande övriga arbetsformer och innehåll beslutas det exempelvis om arbetsordning för PGF, datum för möten 2020, val av teman för 2020, formering av planeringsgrupper samt urvalskommitté.

CIVOS är en ideell förening som grundades 2009. Vår uppgift är att främja organisationer inom det civila samhället till gemensamt och aktivt agerande gentemot regering och myndigheter, kommuner och landsting samt näringslivets organisationer i frågor av sektorgemensamt intresse. CIVOS är en av civilsamhällets organisationer i PGF 2020 och CIVOS har tidigare år ansvarat för de förmöten som hållits inför varje PGF.

Med anledning av det konstituerande mötet den 4 februari kallar CIVOS civilsamhällets organisationer i PGF 2020 till uppstartsmöte den 28/1

Förslag till diskussionspunkter till uppstartsmötet inför PGF 2020:

  • Civilsamhällets krav på PGF – Förslag från CIVOS kommer i vecka 4 och skickas till de som anmält sig.
  • Föreslagen ny arbetsordning för PGF.
  • Förmöten PGF 2020.
  • Förslag till vice ordförande för PGF 2020.

CIVOS bjuder på fika och kommer att föra anteckningar vid mötet som i efterhand kommer att skickas till alla civilsamhällesorganisationer i PFG 2020.

När: Tisdagen den 28 januari kl. 15:00-17:00

Var: Sensus Möte, Klara södra kyrkogata 1

Anmäl dig här senast den 25 januari

Varje civilsamhällesorganisation har möjlighet att närvara med upp till 3 personer.

Välkomna!