Civos ordförande blev omvald till ordförande i NODs styrgrupp

Idag hade NOD sitt årliga möte och David Samuelsson blev omvald som ordförande i NODs styrgrupp. Ett uppdrag han gör för Civos.

På bilden ser vi David Samuelsson, Charly Wassberg Borbos från Civos som var sammankallande i nomineringskommittén och Anders Lindell som är kanslichef för NOD.

Detta är NOD