CIVOS protesterar mot att DELMOS myndigheten läggs ner.

DELMOS Myndigheten ” Delegation mot segregation” som haft till uppgift att fördela medel till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation, fick i M,Kds budget som antogs i riksdagen beskedet att de har ett år på sig att avveckla myndigheten och att inga ytterligare medel ska betalas ut.

Myndigheten har fördelat medel för samverkan till kommuner, myndigheter, landsting, näringsliv, forskare, organisationer inom det civila samhället samt andra relevanta aktörer.

Steg 1 har varit en intresseanmälan, steg 2 kartläggning och behovsanalys och sedan analys av övergripande behov av långsiktigt stöd.

Steg 3 långsiktigt stöd har nu dragits tillbaka.

Förhoppningen är nu att den nya regeringen återkallar beslutet om nedläggning av myndigheten.

CIVOS medverkar i DELMOS expertgrupp genom Kerstin Källander.