Civos styrelse: Budgeten ett brutalt slag mot civilsamhället

Det är uppenbart att regeringens prioriteringar och Tidöavtalets skrivningar kommer att orsaka djupa och långsiktiga skador på det fria civilsamhället och därmed i förlängningen Sverige. 

Regeringens budgetproposition är ett brutalt slag riktat mot centrala delar av civilsamhället. Allt stöd till de etniska organisationerna dras in, bidraget till studieförbunden skärs ner med en tredjedel och kulturen förlorar både anslag och kompensation för den höga inflationen.

Regeringen och Sverigedemokraterna har nu lagt fram sin första budget där de haft tid att arbeta igenom förslagen. Nu kommer det paradigmskifte Tidöpartierna vill genomföra. 

Budgeten riktar sig med precision mot oberoende kultur, fri bildning och etniska organisationer. Det är uppenbart att regeringens prioriteringar och Tidöavtalets skrivningar kommer att orsaka djupa och långsiktiga skador på det fria civilsamhället och därmed i förlängningen Sverige. 

Civilsamhällets fria organisationer ger människor kulturupplevelser, bildande samtal, stöd i utsatthet och upprätthåller kulturella traditioner. Sverige följer nu ett farligt internationellt mönster där demokratin försvagas genom att civilsamhällets fria institutioner motverkas och möjligheterna att agera oberoende av staten systematiskt försämras. 

Civilsamhällets verksamheter drabbades kraftigt under pandemin. Stora delar av kulturlivet och föreningarnas möten ställdes in. Människor gick miste om upplevelser, samtal och demokratiska möten. Nu när pandemin är över finns omfattande behov av långsiktig återuppbyggnad. I stället sätter regeringen de fria institutionerna på en svältkur.  

Samtidigt som nedskärningsbudgeten begränsar handlingsfriheten kraftigt ökar regeringen den direkta politiska styrningen av civilsamhället på flera områden. Principen om armlängds avstånd till kultur och organisationer ifrågasätts öppet av Tidöavtalets främsta företrädare. 

Ett friskt demokratiskt samhälle behöver ett oberoende civilsamhälle och en kultur fri från politisk styrning. Genom statsbudgeten tas nu flera avgörande steg för att begränsa och styra kultur och civilsamhälle vilket Civos styrelse djupt beklagar.