Civos synpunkter på EU:s sociala pelare

Civos synpunkter på EU:s

Civos har gett följande synpunkter till statsrådsberedningen om EU:s sociala pelare. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter, eller enbart den sociala pelaren, är ett politiskt program inom Europeiska unionen kring sociala frågor, till exempel utbildning, jämställdhet, arbetsvillkor, socialt skydd och social inkludering

Civilsamhällets organisationer i samverkan, Civos, vill ge följande synpunkter på vad den sociala pelaren i handlingsplanen bör innehålla. Vi gör detta med utgångspunkt från de värderingar och kompetenser som våra medlemsorganisationer har.  Vi uppskattar att det civila samhället får chans och möjlighet att yttra sig och vet att det finns mycket kompetens inom det civila samhället som bör tas till vara både inom Sverige och EU.

  • Bland Civos medlemmar finns folkhögskolorna och studieförbunden som värnar alla människors lika värde och bidrar till att stärka och utveckla demokratin, vi tror att detta förhållningssätt är viktigt för att motverka en polarisering i samhället. De står också för en unik pedagogisk kompetens i EU, vi tror att denna kompetens kan behövas nu när arbetslösheten ökar pga. pandemin.
  • Bland Civos medlemmar finns också Verdandi, Scouterna och Community Media Sweden, organisationer som drivs nästan helt ideellt. Det är värderingsdrivna organisationer med en lång historia. I dessa dagar tror vi att man ska nämna värderingarna i handlingsplanen
  • Hos Civos är även Sveriges kristna råd medlem. Vi tycker att den omfattande verksamhet som kyrkor och samfund gör i Sverige och EU på den sociala sidan ska lyftas fram.
  • Civos har studerat många av integrationsprojekt som drivs av det civila samhället och noterar att de gör tydligt positiva avtryck. Detta bör nämnas som goda exempel på social inkludering.
  • Det finns ett stort behov i samhället av mötesplatser. SIOS, medlem i Civos, är en organisation bildad på etnisk och kulturell grund som engagerar dels yngre men dels specifikt äldre personer och pensionärer med utländsk bakgrund (icke-erkända minoriteter). När människor blir äldre så sker det att de tappar sin svenska (språket) ännu mer. Det blir därför extra viktigt att det finns trygga sociala mötesplatser för dem.

Vi anser att det som det civila samhället står för och representerar behövs extra mycket nu när alla länderna drabbas av hårt av pandemin. Civila samhället kan bidra med både insatser och gemenskap, men också med att skapa nya jobbtillfällen inom det civila samhället