Debattartikel: Vi vill samarbeta med myndigheterna om gängkriminaliteten

Civos är en av 15 civilsamhällesorganisationer som står bakom debattartikeln.

”Civilsamhällets organisationer har det förtroendekapital och den erfarenhet som krävs för verklig förändring. Vi finns närvarande lokalt och har en god målgruppskännedom samt lång erfarenhet av att erbjuda sociala insatser.”

Läs på Altinget här.