Dialog, självständighet och långsiktiga förutsättningar

En uppföljning med ideella föreningar i fokus

Sedan 2011 har Ungdomsstyrelsen i uppdrag att årligen utarbeta en rapport om det civila samhällets villkor. Ett närliggande uppdrag är att sammankalla och administrera ett partsgemensamt forum för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhällets organisationer.

Syftet med den årliga rapporten är att den ska användas som underlag för denna dialog och för regeringens uppföljning av politiken för det civila samhället.

Hämta dokumentet: Dialog, självständighet och förutsättningar

Relaterade poster