Eftersamtal för Partsgemensamt forum (PGF) den 24/9

Välkommen till eftersamtal för Partsgemensamt forum (PGF) den 24 september!

CIVOS bjuder härmed in till eftersamtal för Partsgemensamt forum (PGF) den 24 september. Inbjudna är civilsamhällesorganisationerna i PGF samt andra intresserade civilsamhällesorganisationer. Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara nu när vi testar att genomföra eftersamtal för PGF istället för förmöte.

Datum och tid för eftersamtalet: 24 september kl. 14:00-15:00

Plats för eftersamtalet: Zoom, länk kommer efter anmälan.

Anmälan: Senast den 22 september länk

Agenda för mötet

Temat för PGF och eftersamtalet är ”Hur det civila samhället kan stärkas – om olika associationsformer”. Förberedelsematerialet som är framtaget av arbetsgruppen inför PGF den 23 september är bifogat. Eftersamtalet kommer att utgå från förberedelsematerialet och de samtal som förts vid PGF den 23 september, och som närvarande vid mötet vill fördjupa sig i eller diskutera vidare. Det vi som civilsamhällesaktörer vill efterprata om helt enkelt, kopplat till temat och PGF.

Varför eftersamtal?

Sedan starten av PGF så har civilsamhället träffats i förmöten för att tillsammans lyfta de frågor som skickats ut i kallelsen inför varje PGF. Vid förmötet i december 2020 föreslog deltagarna att det under 2021 istället skulle genomföras eftersamtal. För att på så sätt få möjlighet att ta vidare tankar som kommit upp på PGF och reflektera vidare kring temat och mötet tillsammans. Eftersamtalet är till för både de som har en plats i PGF men även för de civilsamhällesorganisationer som är intresserade av frågorna på agendan. Det är en plats för att reflektera tillsammans eller bara lyssna in.

Varför bjuder CIVOS in till eftersamtal?

CIVOS är en ideell förening och paraplyorganisation som grundades 2009. Vår uppgift är att främja organisationer inom det civila samhället till gemensamt och aktivt agerande gentemot regering och myndigheter, kommuner och regioner samt näringslivets organisationer i frågor av sektorsgemensamt intresse. CIVOS är en av civilsamhällets organisationer i PGF 2021 och CIVOS har tidigare år ansvarat för de förmöten som hållits inför varje PGF. Vid förmötet inför uppstarten av PGF 2021 uppmanades CIVOS att bjuda in till eftersamtal under 2021. Uppmaningen var också att genomföra mötena digitalt och inom en vecka efter varje PGF.

Mvh,

CIVOS Styrelse