Förmöte den 1 februari 2017

Tema för samtalet

Konstituering av Partsgemensamt forum 2017 och val av teman för årets dialog mellan civilsamhället och Regeringskansliet.

Den 1 februari 2017, kl 10.00 är du därför välkommen för att bidra med dina eller din organisations tankar och synpunkter kring civilsamhällets roll i samhällsplaneringen. Vilka är föreningslivets behov och vad kan civilsamhället bidra med när det offentliga bygger och förtätar våra städer?

Förmöten

Våra förmöten är öppna för alla. Både organisationer med egna ordinarie platser i Partsgemensamt forum och för dig som önskar ta del i ett temasamtal.

Detta händer på förmötet

Syftet med förmötet är att fler organisationer än de som har en ordinarie plats i PGF ska få möjlighet att ge input och bidra i arbetet för ett stärkt och självständigt civilsamhälle. Inför varje möte har en arbetsgrupp förberett ett underlag som kommer att diskuteras.

(Anmälningstiden har passerat.)

Relaterade poster