Förmöte inför Partsgemensamt forum (PGF) den 12 november!

CIVOS bjuder härmed in till förmöte inför Partsgemensamt forum (PGF) den 12 november. Inbjudna är civilsamhällesorganisationerna i PGF samt andra intresserade civilsamhällesorganisationer. Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara nu när vi genomför årets andra tematiska förmöte ” Demokrati och nya former för engagemang och mötesplatser”, inför stundande PGF.

Datum och tid för förmötet: 12 november kl. 10:00-12:00

Plats för förmötet: Zoom, länk kommer efter anmälan.

Anmälan: Senast den 10 november länk

Agenda för mötet
Temat för PGF och förmötet är ”Demokrati och nya former för engagemang och mötesplatser”. Kallelse och underlagen till PGF skickas ut av NOD den 4 november (två veckor innan PGF den 18 november). Förmötet kommer att utgå från underlaget som NOD skickar ut (och som är framtaget av arbetsgruppen för temat).

Varför förmöte?

Sedan starten av PGF så har civilsamhället träffats i förmöten för att tillsammans lyfta de frågor som skickats ut i kallelsen inför varje PGF. Förmötena har varit till för både de som har en plats i PGF men även för de civilsamhällesorganisationer som är intresserade av frågorna på agendan. På så sätt breddas diskussionen och fler perspektiv kan lyftas in i PGF. Det är också en plats för att provtänka tillsammans eller bara lyssna in.

Varför bjuder CIVOS in till förmöte?

CIVOS är en ideell förening och paraplyorganisation som grundades 2009. Vår uppgift är att främja organisationer inom det civila samhället till gemensamt och aktivt agerande gentemot regering och myndigheter, kommuner och regioner samt näringslivets organisationer i frågor av sektorsgemensamt intresse. CIVOS är en av civilsamhällets organisationer i PGF 2020 och CIVOS har tidigare år ansvarat för de förmöten som hållits inför varje PGF. Vid förmötet inför PGF den 12 maj uppmanades CIVOS att bjuda in även till höstens förmöten. Uppmaningen var också att genomföra mötena digitalt och ungefär en vecka innan PGF, istället för samma dag.

Mvh,

CIVOS Styrelse