Framgångsfaktorer för bra integration

Framgångsfaktorer för bra integration

Civos har på sin hemsida presenterat några lyckade integrationsprojekt som drivs av civilsamhället. I detta arbete har vi också försökt identifiera ett antal framgångsfaktorer som vi sammanfattar nedan.

  • De startas ofta av eldsjälar som ger drivkraft till projektet.
  • Dessa eldsjälar finns i en ideell organisation som ger hen chans att förverkliga sina idéer
  • Organisationen ger grundläggande och fortsatt ekonomiskt stöd och
  • ger dess medlemmar chans att göra meningsfulla insatser där de känner delaktighet och
  • kan sprida konceptet vidare i sitt nätverk.
  • Kontinuitet är en annan viktig faktor, det måste finnas pengar för ett långsiktigt engagemang.

Att Sverige lyckas med integrationen kommer att bli viktigt för framtiden. Alla delar av samhället måste hjälpa till med detta. Här har de olika samhällsaktörerna olika roller. Att invandrarna kommer in på arbetsmarknaden är ofta helt avgörande för integrationen. Här finns en del att göra för näringslivet och facket för släppa in dem. Civilsamhället är duktiga på att erbjuda möjligheter till språkträning, gemenskap, delaktighet (träning i demokrati!) och fritidssysselsättningar. Men civilsamhället kan också bidra till arbetstillfällen, t.ex. genom sociala företag. Kommunerna bör i första hand ge bidrag till att stödja insatser hos civilsamhället istället för att driva egna projekt. Det ger mer stabilitet och långsiktighet.