Goda integrationsprojekt: The Rockin’ Pots

Civos berättar om några olika integrationsprojekt som drivs av organisationer inom civilsamhället och ger bra resultat. Här presenterar vi The Rockin’ Pots, kören från Östersund som jobbar med körsång som integration.

Goda integrationsprojekt: The Rockin’ Pots

Startade: 2015 av Jonas Hagström, planerat slutmål våren 2021 med final på Göta Lejon i Stockholm

Typ: Körsång

Mål: bidra med en meningsfull aktivitet och friskvård för de boende på en flyktingförläggning

Metod/sätt att arbeta: The Rockin’ Pots innebär inte bara körövningar och konserter. Den sociala aspekten är minst lika viktig, om inte ännu viktigare – man blir en del av en social gemenskap. För många nyanlända är kören den första riktiga kontakten med det svenska samhället. Det är så de lär sig svenska och får nya vänner. Tanken är att starta liknande körer på andra ställen.

Tomas Ledin medverkar

Finansiering: bidrag från Svenska Postkodstiftelsen

Varför vill Civos uppmärksamma detta projekt?

  • Ett gott exempel på hur körsång bidrar till social integration
  • klar ambition att expandera konceptet
  • bidrar därmed till att andra körer stimuleras
  • kända artister medverkar och bidrar till marknadsföringen

Läs mer om projektet här