Goda integrationsprojekt: TIA projektet

Civos berättar om några olika integrationsprojekt som drivs av organisationer inom civilsamhället och ger bra resultat. Här presenterar vi TIA projektet i Stockholm

Startade: 2017

Typ: utökat språkcafé

Mål: TIA = ”Tillsammans för asylsökandes egenmakt och delaktighet” erbjuder asylsökande svenskundervisning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter. De drivs i samarbete mellan Sociala Missionen och sex församlingar inom Equmeniakyrkan.

Metod/sätt att arbeta: Församlingarna har gruppverksamhet för asylsökande och nykomna, så som språkcaféer med fika, umgänge och samtal på svenska, läxläsning, samhällsinformation och hälsofrämjande aktiviteter. Man välkomnar särskilt dem som är asylsökande till dessa möten i församlingarna. Man erbjuder gemenskap, kunskap och möjligheter att ställa frågor som berör deltagarna.

Finansiering: Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms stad

Varför vill Civos uppmärksamma detta projekt?

  • Ett bra och lyckat exempel på språkcafé som många församlingar driver runt om landet
  • en bra blandning av anställda och volontärer
  • hjälper församlingar att engagera medlemmar och ger nya medlemmar
  • skapar nya sociala mötesplatser

Läs mer om detta här