Goda integrationsprojekt: Underground Råslätt

Civos berättar om några olika integrationsprojekt som drivs av organisationer inom civilsamhället och ger bra resultat. Här presenterar vi Underground Råslätt i Jönköping.

ungdomar designade och målade två entréer till våra lokaler

Startade: 2008

Typ: Fritidsgård i förorten Råslätt i samarbete med Jönköpings kommun. Huvudman bakom programmen är Råslätts Församlingsgemenskap, men tar emot frivilliga från många sammanhang.

Mål: bygga relationer mellan ungdomar och vuxna.

Metod/sätt att arbeta:

Öppna verksamheter, främst helger och lov (kommunen och andra föreningar erbjuder mkt verksamhet annars) där vid varje tillfälle möter mellan 30-150 barn och unga utspritt över ca 5 timmar (nu i corona aldrig mer än 50 i lokalerna samtidigt)

Skolsstöd, läxhjälp men också hjälp i kontakterna med skolor, särskilt använt av unga med funktionsvaritationer

Övningskörning med ideella handledare för de som annars inte kan ta körkort. Den här plattformen fångar oftast många andra behov hos ungdomarna

Samtalsstöd till barn m unga och familjer där vi vid behov kopplar till våra kontakter med Socialtjänst, skola, BUP etc

Arbetsmarknad, vi garanterar alla ungdomar vi kommer i kontakt med åtminstone sommarpraktik med praktikantersättning från 14 års ålder, men vi tar även in 13 åringar med särskilda behov. Sedan coachas man och lär sig hur arbetsmarknaden fungerar, får hjälp med CV och att söka jobb. Vi har kontakt med många arbetsgivare och ser att de flesta får betalda helg, kvälls och sommarjobb redan vi 16 års åldern. Därtill har de lätt att få jobb efter gymnasiet eller högskola jämfört med tidigare.

Ledareutveckling. Vi har 5 olika ledarprogram med workshops, mentorskap, mediaträning och möjlighet att få ta mycket ansvar.

Demokrati och diskriminering. Vi bjuder in politiker och makthavare regelbundet för dialog med ungdomar och vi stöttar ungdomar och deras familj om de upplever diskriminering

Finansiering: bidrag från församlingsgemenskapen o kommunen; projektbidrag

Varför vill Civos uppmärksamma detta projekt?

  • Stark kontinuitet och långsiktighet
  • tydliga regler om hur man uppför sig och goda pedagogiska riktlinjer
  • av deltagarna är mer än 50% tjejer
  • mycket ideellt arbete
  • expanderar och utvecklas numerärt
>
talmannen och landshövdingen besökte oss och fick möta Aya Gounane som varit 6 år i Sverige, men är en av våra mest engagerade ledare vid 17 års ålder. Hon gjorde sånt intryck så på kvällens stora middag i residenset blev hon uppflyttad till honnörsbordet och satt med talmannen, kommunstyrelsens ordförande och landshövdingen. Hon gjorde då ett ännu djupare intryck i sin presentation av vårt arbete med tjejer från alla bakgrunder.

Läs mer om Underground Råslätt här