Goda integrationsprojekt: Yalla Trappan

Civos berättar om några olika integrationsprojekt som drivs av organisationer inom civilsamhället och ger bra resultat. Här presenterar vi Yalla Trappan i Malmö.

Startade: 2009

Typ: arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening på Rosengård i Malmö.

Mål: Yalla Trappans målsättning är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Metod/sätt att arbeta: skapar arbetstillfällen genom att sälja tjänster till företag och privatpersoner; driver kafé/catering, syateljé och lokalvård och konferensservice; framgångsrik modell av ”att lära genom att göra”

Finansiering: säljer tjänster och överskottet återinvesteras i verksamheten

Varför vill Civos uppmärksamma detta projekt?

  • framgångsrikt med idag 35 anställda
  • stark kontinuitet
  • expanderar till nya lokaler i Malmö
  • intressanta samarbeten med privata företag, bl.a. IKEA och bostadsföretag

Läs mer om Yalla trappan här