Hälsning från Civos ordförande

Jag vill börja med att tacka för förtroendet att bli omvald till ordförande för Civos. Demokratin har ännu en gång fullgjort sitt värv. Vi som valdes bär våra uppdrag i ödmjukheten att vi har dem till låns en tid innan ansvaret går till nästa person.

Rollen i Civos handlar mycket om att företräda en stor bredd av civilsamhället i kontakter med andra delar av samhället – inte minst beslutsfattare och myndigheter. Civilsamhället är redan en så viktig del av vårt samhälle men potentialen är så mycket större. Fick vi bara rätt förutsättningar skulle vi kunna göra stor skillnad.

En aktuell förutsättningsfråga som Civos drivit under många år är internmomsen som drabbar både små organisationer som delar tjänster och stora organisationer som sköter tjänster gemensamt. Tack vare en samlad insats från flera organisationer har en ny momslag röstats igenom riksdagen och börjar gälla den 1 juli. Regeringen säger att den ville lösa problemet med internmomsen men Skatteverket hävdar motsatsen. Nu förbereder delar av civilsamhället ett pilotfall för att få fram ett rättsligt avgörande om problemet är löst eller om internmomsen finns kvar.

Många organisationer möts i Almedalen som onekligen både är en plats för möten, samtal och debatter men som ofta ifrågasätts på grund av skyhöga priser och ett växande kommersiellt brus som gör det svårare för organisationer att höras. Från Civos sida är vi glada att även i år medverka i Civilsamhällesarenan där ett flertal civilsamhällesorganisationer tillsammans med myndigheten MUCF lyfter upp viktiga frågeställningar till samtal och debatt.

Civos är tillsammans med Giva Sverige värd för ett seminarium på Civilsamhälelsarenan om Bankkonto som rättighet. Vi har de senaste åren sett kraftigt ökade svårigheter för organisationer att få bankkonto. Bankerna ställer allt högre krav på organisationer för att de ska få öppna konto. Många nekas trots att de försöker. Problemen är särskilt stora för små föreningar, muslimska och etniska organisationer. Beslutsprocessen saknar all rättssäkerhet och insyn, besluten motiveras inte och går inte heller att överklaga. Eftersom bankkonto är helt nödvändigt för att kunna driva någon verksamhet i dagens genomdigitaliserade värld är utvecklingen väldigt oroande.

I realiteten har staten överlåtit på privata företag – bankerna – att utan rättssäkerhet avgöra vilka organisationer som ska kunna existera och driva verksamhet. Det är givetvis fullständigt orimligt och oacceptabelt.

Almedalen har också med sig ett löfte om det oväntade mötet. Att träffa den där personen du har något viktigt att säga eller som visar sig vara en bra kontakt att ta med sig. Återstår att se hur det funkar i år.

Snart går jag och många andra in i en semestervila. Jag hoppas att även du hinner få lite sand mellan tårna, läsa en bra bok och bara vila.
 

Vi ses efter sommaren!
 David Samuelsson