Kallelse och agenda Partsgemensamt forum 12 september 2018

Tema för dialogen i Partsgemensamt forum 12 september: Civilsamhället och värdegrunden- demokratibegreppet, fördjupning

Du är varmt välkommen till årets tredje dialogmöte med Partsgemensamt forum!

Tid: Onsdag 12 september kl. 13.00-17.00

Plats: Rörstrand Slott & Konferens, Rörstrandsgatan 5T-bana S:t Eriksplan. Vägbeskrivning till lokalen.

Anmälan: Meddela senast 5 september vem från er organisation som kommer att delta, alternativt frånvaro. Det gör ni genom att mejla Alba Stjärnkvist på alba.stjarnkvist@mucf.se. Meddela också eventuella allergier.

Med denna kallelse finns en agenda och tre bilagor. Här följer information om de frågor som kommer att behandlas på mötet.

Agenda

13:00 Välkommen: inledning, presentation, incheckning
Vi presenteras oss och checkar in.

13:15 Tillbakablick på minnesanteckningar och utvärdering
Vi tillbaka på utvärderingen och minnesanteckningar från det förra dialogmötet den 31 maj samt reflekterar kring dessa. Se bilagor 1 och 2.

13:30 Lägesbeskrivning av arbetet med den breddade överenskommelsen mellan regeringen och civilsamhället
Carl-Johan Friman, Kulturdepartementet, och Hannah Kroksson, LSU, ger en beskrivning av hur arbetet med den breddade överenskommelsen mellan regeringen och det civila samhällets organisationer fortlöper inklusive övergången av administrationen av PGF från MUCF till Överenskommelsen.

13:45 Om Forumkonferensen 28 november och om att nominera sin organisation till PGF 2019 
Mattias Ekestaf, MUCF, informerar om Forumkonferensen och om nomineringar till Partsgemensamt forum 2019.

13:50 Inledning till dialog: Civilsamhället och värdegrunden –demokratibegreppet, fördjupning
Mötet har förberetts av en planeringsgrupp. Deltagarna i gruppen är Carl- Johan Friman, Kulturdepartementet; Charly Wassberg Borbos, Civos; Kristin Olofsson, LSU och Rebecka Wigsén, Mattecentrum. Planeringsgruppen ger en inledning till dagens temadialog, Civilsamhället och värdegrunden, vilket är en fördjupning av dialogen som fördes i forumet 2017. Fokus för dagens dialog är demokrativillkoren i statlig bidragsgivning. Underlag för dialogen som planeringsgruppen har förberett återfinns i bilaga 3.

På mötet närvarar Marie Ericson och Daniel Lindvall, sekretariatet för utredningen för demokrativillkor i statlig bidragsgivning. Marie och Daniel kommer att leda en del av dialogen och de frågeställningar som diskuteras då.

14:00 Dialog del 1: Samtal i smågrupper utifrån frågor från utredningen om demokrativillkoren för statliga bidrag till civilsamhället
Marie och Daniel från utredningen leder dialogens första del.

15:00 Fika

15:20 Dialog del 1 fortsättning

15:40 Dialog del 2: Samtal i smågrupper utifrån Partsgemensamt forums frågeställningar
Kristin och Carl-Johan från planeringsgruppen leder dialogens andra del.

16:00 Uppsamling dialog i helgrupp
Rebecka och Charly från planeringsgruppen leder uppsamling av dialogen.

16:25 Presentation av rapporten ”Civilsamhället på landsbygder och i tätort”
Marit Gisselmann, MUCF, presenterar myndighetens rapport ”Civilsamhället på landsbygder och i tätort”. En del i politiken för detcivila samhället är att följa upp villkoren för civilsamhället. MUCF gör det årligen i form av en så kallad villkorsrapport. Årets rapport följer upp villkoren för föreningar under 2017 och fokuserar på ideella föreningar och samfällighetsföreningar i landsbygder och på tätort.

I arbetet med att ta fram nästa år villkorsrapport inbjuds organisationer i Partsgemensamt forum att medverka i en referensgrupp för rapporten. Gruppen kommer att träffas vid två tillfällen; 11 oktober kl. 10-12 samt under våren 2019. Som deltagare i referensgruppen förväntas din organisation att ta del av underlag inför möten samt bidra med ert perspektiv. På mötet kommer Marit att berätta om inriktningen för 2019 års rapport samt ta in intresseanmälningar till referensgruppen.

16:40 Avslut och utcheckningsfråga
Mötet avslutas med en runda där vi besvarar en utcheckningsfråga.

17:00 Mötet avslutas

Förmöte för det civila samhällets organisationer
För att parterna ska kunna förbereda sig och samråda inför mötets dialog kommer respektive part att ha förmöten. Civilsamhällets organisationer bjuds in till förmöte av Civos. Förmötet hålls onsdag 12 september kl. 10.00–12.00 på Rörstrand Slott & Konferens, Rörstrandsgatan 5. Kallelse, inbjudan och anmälningsformulär till förmötet kommer inom kort att finnas på Civos hemsida.

Relaterade poster