Kallelse och agenda Partsgemensamt forum 20 november 2019

Tema 4: ”Civilsamhällets nya former”

Välkommen till årets sista dialogmöte i Partsgemensamt Forum 2019 

Temat för dialogen är ”Civilsamhällets nya former”. Bifogat finns kallelse och tillhörande bilagor. Nedan följer praktisk information:

Tid: 20 november kl. 13.00-17.00.

Plats: Malmtorgsgatan 3, Stockholm.

Lokal: Bankhallen.

Då mötet hålls i Regeringskansliets lokaler är det viktigt att samtliga deltagare anmäler sig via anmälningslänken i kallelsen samt kan uppvisa giltig identitetshandling i dörren!

Meddela vem som deltar från din organisation via länken här senast 12 november.

Förmöte för civilsamhällets organisationer

Inför varje möte i Partsgemensamt Forum bjuder Civos in till ett öppet förmöte. Både organisationer med platser i Partsgemensamt Forum och organisationer som önskar ta del i samtalet är välkomna. Anmäl dig här till förmötet.

Tid: 20 november 10.00-12.00

Plats: Vasagatan 40, NOD:s lokaler.

Resor till mötet

Vi bekostar resa för de organisationer som inte själva har kapacitet att själva bekosta detta. Vi bekostar billigast möjliga resväg med hänsyn till minsta möjliga klimatpåverkan. Bokningsförfrågan skickas i god tid per mail till mattis.ekestaf@nodsverige.se. Vid händelse att deltagandet innebär en hemkomst efter kl. 23.00 samma dag erbjuder vi även logi. Förfrågan gällande logi sker till samma adress som ovan.

Varmt välkommen!

Hämta dokumentet: Bilaga 1. Förberedelsematerial Civilsamhällets nya former

Relaterade poster