Kallelse och agenda Partsgemensamt forum 28 mars 2018

 Tema för dialogen i Partsgemensamt forum 28 mars: Civilsamhället och arbetet för jämställdhet

Du är varmt välkommen till årets första dialogmöte med Partsgemensamt forum! Det första mötet var konstituerande och ägde rum den 24 januari 2018. Med denna kallelse finns en agenda och fem bilagor. Här följer information om de frågor som kommer att behandlas på mötet.

Datum för PGF: Onsdag 28 mars 2018
Tid: 13-16:00
Plats: Kulturdepartementet, Drottninggatan 16. T-bana: T-centralen.
Anmälan: Meddela senast torsdag 22 mars vem från er organisation som kommer att delta, alternativt frånvaro, till Nadine på nadine.ghawi@mucf.se. Meddela också eventuella allergier.
Notera att det krävs en föranmälan för att delta i mötet p.g.a. säkerhetskontroll hos Kulturdepartementet. Notera också att du behöver ha med giltig id-handling till mötet för att bli insläppt av vakten. Vänligen var på plats kl. 13.00 eftersom du/ni ska anmälas hos vakten och därefter hämtas till möteslokalen.

Agenda

13.00 Deltagarna släpps in av vakten och deltagarna hämtas samlat upp av tjänstemän från Kulturdepartementet
13.15 Mötet öppnas Välkommen: inledning, presentation, incheckning Tillbakablick på minnesanteckningar och utvärdering
13.45 Inledning till dialog: Civilsamhället och arbetet för jämställdhet
14.05 Dialog i smågrupper
14:45 Fika
15.00 Uppsamling dialog i helgrupp
15.35 Avslut och utcheckningsfråga
16.00 Mötet avslutas

Incheckning och presentation
Vi presenteras oss och checkar in. Under incheckningen delar vi med oss av relevanta händelser i vår organisation till de andra deltagarna. Därefter blickar vi tillbaka på utvärderingen och minnesanteckningar från det konstituerande mötet 24 januari samt reflekterar kring dessa. Se bilagor 1 och 2.

Dialog på tema Civilsamhället och arbetet för jämställdhet
Tema för mötets dialog är Civilsamhället och arbetet för jämställdhet. Underlag för dialogen som planeringsgruppen har förberett återfinns i bilaga 3. De som ingått i planeringsgruppen är Sandra Sarin, Civos; Martin Björgell, Civos; Staffan Nilsson/Linn Hjort, Hela Sverige ska leva; Shadé Jalali, Unionen och Lisa Gastaldi, Kulturdepartementet.

Utcheckning 
Mötet avslutas med en runda där vi besvarar en utcheckningsfråga.

Besök av Jämställdhetsmyndigheten

På mötet närvarar också Lena Bjurving från Jämställdhetsmyndigheten. Myndigheten, som inrättades 1 januari 2018, har i uppdrag att säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Jämställdhetsmyndigheten deltar med anledning av temat för dialogen, Civilsamhället och arbetet för jämställdhet. Lena Bjurving kommer att berätta om myndighetens uppdrag. Under dialogen, som sker mellan regeringen och det civila samhällets organisationer, deltar hon som observatör. Efter att dialogen är avslutad delar hon sina reflektioner kring dialogen i stort.

Förmöte för civilsamhällets organisationer

För att parterna ska kunna förbereda sig och samråda inför mötets dialog kommer respektive part att ha förmöten. Civilsamhällets organisationer bjuds in till förmöte av organisationen Civos.
Förmötet hålls onsdag 28 mars kl. 10.00–12.00 hos Sensus, Klara södra kyrkogata 1. Notera att förmötet hålls i en annan lokal än mötet med Partsgemensamt forum.

Datum för Civos förmöte: Onsdag 28 mars 2018
Tid: 10.00-12.00
Plats: Sensus, Klara södra kyrkogata 1

Anmäl dig till Civos öppna förmöte via länken >>

Kallelse och agenda 28 mars

Bilaga 1 MA PGF 180124

Bilaga 2 Utvärdering 180124

Bilaga 3 Förberedelsematerial Civilsamhället och arbetet för jämställdhe…

Bilaga 4 Arbetsordning 2018

Arbetsordningen antogs på det konstituerande mötet den 24 januari 2018 och delas för kännedom

Bilaga 5 Årsplan PGF 2018

Planen illustrerar årets arbete i forumet. Det innehåller möten för forumet, presidiet, planeringsgrupperna och urvalskommittén. I den här versionen av planen ingår inte detaljer kring möten som hålls höstens 2018. En uppdaterad plan, som inkluderar höstens datum, kommer att delas med forumet vid senare tillfälle. Årsplanen delas för kännedom.

Relaterade poster