Kallelse och agenda Partsgemensamt forum 7 november 2018

Tema för dialogen i Partsgemensamt forum 7 november: om Civilsamhällets särart och konkurrensrätt

Du är varmt välkommen till årets fjärde dialogmöte med Partsgemensamt forum!

Tid: Onsdag 7 november kl. 13.00-17.00
Plats: Klara Strand, Klarabergsviadukten 90. Lokal ”Dagerman”.

Anmälan: Meddela senast 2 november vem från er organisation som kommer att delta, alternativt frånvaro. Meddela också eventuella allergier. Du kan också anmäla dig till den idéburna partens förmöte. Vill su anmäla dig till förmötet kl 10:00- 12:00 beträffande detta tema klicka här. 

Med denna kallelse finns en agenda och tre bilagor. Här följer information om de frågor som kommer att behandlas på mötet.

Agenda

13:00 Välkommen: inledning, presentation, incheckning
Vi presenteras oss och checkar in.

13:15 Tillbakablick på minnesanteckningar och utvärdering
Vi tillbaka på utvärderingen och minnesanteckningar från det förra dialogmötet den 12 september samt reflekterar kring dessa. Se bilagor 1 och 2.

13:30 Inledning till dialog: Civilsamhällets särart och konkurrensrätten.
Tyngdpunkten för dialogen ligger på temat särart, vilket är en fördjupning av en diskussion som funnits i forumet i flera år. Underlag för dialogen finns i bilaga 3. De som ingått i planeringsgruppen är Carl-Johan Friman, Kulturdepartementet; Agneta Rolfhamre, Sveriges föreningar; Anna-Karin Andersson, Ideell Kulturallians; Pia-Lena Moller, Give it forward och Ulrika Loinder, FRII.

13:40 Presentation utredning: En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden
Anna Hagstad, huvudsekreterare, och Helena Henriksson, sekreterare
Bikupor
Samtal i mindre grupper utifrån presentationen samt frågor till utredningen

14:05 Paketreselagen
Presentation av lagen och undantag som rör civilsamhället Thomas Carlsson och Marita Axelsson, Konsumentenheten på Finansdepartementet.

14:20 Mingelfika (15 minuter)

14:35 Upphandlingsmyndigheten
Presentation av myndighetens arbete med att ta fram stöd kring upphandling
Anna Lönnerberg, strateg och Erika Pohjanen, tjänstedesigner
Bikupor
Samtal i mindre grupper utifrån presentationen

15:05 Dialogen inleds
Diskussioner i grupper utifrån de två frågeställningarna förberedelsematerialet och dialogens återkommande följdfrågor: Vad kan civilsamhället gör? Vad kan regeringen göra? Vad kan parterna göra tillsammans?

15:45 Uppsamling av dialog
Grupperna delar med sig av sina resonemang i storgrupp

16:00 Bensträckare (10 min)

16:10 Presentation av deltagarna i nästa års Partsgemensamt forum och avtackning av de organisationer som lämnar forumet

16:40 Avslut och utcheckningsfråga (20 min)
Mötet avslutas med en runda där vi besvarar en utcheckningsfråga.

17:00 Mötet avslutas

Förmöte för det civila samhällets organisationer

För att parterna ska kunna förbereda sig och samråda inför mötets dialog kommer respektive part att ha förmöten. Civilsamhällets organisationer bjuds in till förmöte av organisationen Civos.Förmötet hålls onsdag 7 november kl. 10.00–12.00 på Klara Strand, Klarastrandsviadukten 90, lokal ”Dagerman”. Anmälan till detta möte sker i samma formulär som anmälan till Partsgemensamt forum, det vill säga via denna länk.

Bilagor

Bilaga 1 Minnesanteckningar 12 september

Bilaga 2 Utvärdering Partsgemensamt forum 12 september 2018

Bilaga 3 Förberedelsematerial Civilsamhällets särart och konkurrensrätt

Relaterade poster