Kallelse till förmöte för PGF 12/5

Välkommen till förmöte inför Partsgemensamt forum (PGF) den 12 maj!

CIVOS bjuder härmed in till förmöte inför Partsgemensamt forum (PGF) den 12 maj. Inbjudna är civilsamhällesorganisationerna i PGF samt andra intresserade civilsamhällesorganisationer. Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara så att vi kan fortsätta vår viktiga diskussion om arbetsordningen och formerna för PGF som påbörjades vid PGF den 4 februari.

Datum och tid för förmötet: 12 maj kl. 10:00-12:00

Plats för förmötet: Zoom, länk kommer efter anmälan.

Anmälan: Senast den 8 maj på denna länk:

Agendan för förmötet den 12 maj

  1. Ny arbetsordning för PGF 2020 – efter din anmälan får du en länk till arbetsordningen på google drive där kommentarer gärna får läggas inför förmöte. På så vis är dokumentet ”levande” och vi kan förhoppningsvis samla våra synpunkter på ett bra vis på förmötet.
  2. Höstens PGF
  3. Struktur för kommande förmöten

Varför förmöte?

Sedan starten av PGF så har civilsamhället träffats i förmöten för att tillsammans lyfta de frågor som skickats ut i kallelsen inför varje PGF. Förmötena har varit till för både de som har en plats i PGF men även för de civilsamhällesorganisationer som är intresserade av frågorna på agendan. På så sätt breddas diskussionen och fler perspektiv kan lyftas in i PGF. Det är också en plats för att provtänka tillsammans eller bara lyssna in.

Varför bjuder CIVOS in till förmöte?

CIVOS är en ideell förening som grundades 2009. Vår uppgift är att främja organisationer inom det civila samhället till gemensamt och aktivt agerande gentemot regering och myndigheter, kommuner och regioner samt näringslivets organisationer i frågor av sektorsgemensamt intresse. CIVOS är en av civilsamhällets organisationer i PGF 2020 och CIVOS har tidigare år ansvarat för de förmöten som hållits inför varje PGF. Vid PGFs uppstartsmötet den 28/1 uppmanades CIVOS att bjuda in till det första förmötet även 2020.