Arkiv: Opinionsbildning

Det civila samhällets organisationer har genom tiderna spelat en avgörande roll för samhällets utveckling, genom att föreslå och utveckla lösningar på samhällsproblem och genom att försvara rättvisa och frihet.

Samtidigt står vi inför mycket stora utmaningar som riskerar att drastiskt förändra villkoren för det civila samhället. Utan idéburna organisationer tror vi att det samhälle vi byggt upp riskerar att falla tillbaka. Ett starkare civilsamhälle stärker och utvecklar demokratin, skapar goda förutsättningar för människor att själva utforma sina liv och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vårt opinionsarbete syftar till detta – att stärka förutsättningarna för det civila samhället.