Arkiv: Partsgemensamt forum

I Partsgemensamt forum diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. NOD, Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället, har ansvaret för att sammankalla och administrera forumet.

Civos har för närvarande en ordinarie platser i Partsgemensamt forum av de totalt tjugotvå platser som det civila samhällets organisationer representerar.

2021 års möten

Mötena under 2021 är planerade till

  • den 30 mars,
  • den 9 juni,
  • den 23 september och
  • den 23 november.

Minnesanteckningar från PGF 2020 finner du här

Se tidigare kallelser

Prenumerera

Vill du prenumerera på kallelser och minnesanteckningar för Civos förmöten i Partsgemensamt Forum?

Anmäl dig här