Arkiv: Partsgemensamt forum

I Partsgemensamt forum diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) sammankallar och administrerar forumet.

Civos har för närvarande fem ordinarie platser i Partsgemensamt forum av de totalt tjugo platser som det civila samhällets organisationer representerar. Ordförande i forumet under 2015 är Civos vice ordförande Ann-Katrin Persson. I forumets urvalskommitté för 2016 ingår Björn Cedersjö, ledamot i Civos styrelse.

Se tidigare kallelser

Prenumerera

Vill du prenumerera på kallelser och minnesanteckningar för Civos förmöten i Partsgemensamt Forum?

Anmäl dig här