Arkiv: Partsgemensamt forum

I Partsgemensamt forum diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. NOD, Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället, har ansvaret för att sammankalla och administrera forumet.

Civos har för närvarande en ordinarie platser i Partsgemensamt forum av de totalt tjugotvå platser som det civila samhällets organisationer representerar.

2020 års möten

Mötena under 2020 är planerade till

  • den 25 mars,
  • den 12 maj,
  • den 16 september och
  • den 18 november.

Temat för träffarna bestäms vid ett möte den 4 februari.

Se tidigare kallelser

Prenumerera

Vill du prenumerera på kallelser och minnesanteckningar för Civos förmöten i Partsgemensamt Forum?

Anmäl dig här