Arkiv: Partsgemensamt forum

I Partsgemensamt forum diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har ansvaret för att sammankalla och administrera forumet. Denna roll har nu övertagits av Överenskommelsen.

Civos har för närvarande fem ordinarie platser i Partsgemensamt forum av de totalt tjugo platser som det civila samhällets organisationer representerar. I forumets urvalskommitté för 2019 ingår Björn Cedersjö <om oss på civos>, ledamot i Civos styrelse.

Se tidigare kallelser

Prenumerera

Vill du prenumerera på kallelser och minnesanteckningar för Civos förmöten i Partsgemensamt Forum?

Anmäl dig här