Arkiv: Partsgemensamt forum

I Partsgemensamt forum diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. NOD, Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället, har ansvaret för att sammankalla och administrera forumet.

Civos har för närvarande en ordinarie platser i Partsgemensamt forum av de totalt tjugotvå platser som det civila samhällets organisationer representerar. 

Mötena under 2020 är planerade till 25/3, 12/5, 16/9, 18/11. Temat för träffarna kommer att bestämmas vid ett möte den 4/2.

Se tidigare kallelser

Prenumerera

Vill du prenumerera på kallelser och minnesanteckningar för Civos förmöten i Partsgemensamt Forum?

Anmäl dig här