Arkiv: Styrdokument

Så styrs Civos

Medlemmarna

Tusentals engagerade människor är aktiva i lokala föreningar över hela Sverige. Dessa är i sin tur på olika sätt anslutna till riksorganisationer, nätverk, förbund och paraplyorganisationer, vilka är medlemmar i Civos. Det är dessa som tillsammans bildar och bestämmer över Civos. Genom detta är Civos landets bredaste aktör för påverkansarbete för det svenska föreningslivet.

Årsmötet

Civos högsta beslutande organ är årsmötet som arrangeras årligen. Då träffas ombud från medlemsorganisationerna för att gemensamt besluta om mål och riktlinjer, samt för att välja styrelse och valberedning.

Styrelse

Styrelsen utses av årsmötet, och driver verksamheten på strategisk och operativ nivå mellan årsmötena. Styrelsens ordförande väljs av årsmötet, medan övriga roller konstitueras inom styrelsen. Styrelsen förhåller sig till årsmötets beslutade verksamhetsplan, strategier och budget.

GDPR

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Se Civos personuppgiftspolicy.

Styrelse- och årsmötesprotokoll

Som ett led i att öka insyn och transparens i Civos verksamhet beslutade styrelsen under 2015 att göra styrelsens protokoll publika. Därtill följer och granskar en av årsmötet vald verksamhetsrevisor styrelsens arbete och efterlevnad av medlemmarnas beslut.

Om Civos

Årsmöte 2022

Dag:               Fredag den 20 majTid:                10.00-12.00Plats:             Sensus Möte, Klara Södra kyrkogata 1 Det finns även möjlighet att…

Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Civos verksamhet. För att skapa förutsättningar för att genomföra sin uppgift och förvaltning har styrelsen skapat denna ordning att sköta styrelsens arbete och nedteckna förväntningar och önskemål mellan styrelsens ledamöter.

Civos stadgar

Ursprungligen fastställda av konstituerande årsmöte 2009-04-29 Uppdaterade vid ordinarie årsmöte 2016-05-09 §1 Organisationsform och firma Föreningen är en ideell, partipolitiskt…