Om oss

Civos uppgift är att främja organisationer inom det civila samhället genom att vara en plattform för gemensamt agerande.

Civilsamhällets organisationer i samverkan, Civos, är en ideell förening som grundades 2009. Vår uppgift är att främja organisationer inom det civila samhället till gemensamt och aktivt agerande gentemot regering och myndigheter, kommuner och landsting samt näringslivets organisationer i frågor av sektorgemensamt intresse.

Vår vision är ett starkt och självständigt civilsamhälle

Civos utgör även remissinstans för regering och myndigheter inom de områden som våra medlemmar prioriterat. Generellt handlar det om frågor som direkt eller indirekt berör och påverkar det civila samhället i Sverige. Vi utser även representanter till organ, referensgrupper eller utredningar samt publicerar löpande rapporter och underlag i olika frågor av sektorgemensamt intresse.

Vi arbetar för jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde. Och för att våra medlemmar är ett fristående och självständigt alternativ.

En samlad röst

Civos är en tydlig opinionsbildare med ett uttalat medlemslöfte att driva debatt och politisk påverkansarbete i frågor som påverkar villkoren för våra medlemmar.

En stark röst

Grunden i det civila samhället handlar om engagemang. Civos verkar för att synliggöra civilsamhället och dess betydelse för enskildas liv och samhällets utveckling.

En självständig röst

Civilsamhällets aktörer utgör ett alternativ till offentliga instutitioner och det privata näringslivet. Civos arbetar för att stärka förutsättningarna för medlemmarna att verka självständigt, enligt sina egna syften och ändamål.

Se våra styrdokument

För att nå våra mål är det ett måste att vi blir fler medlemmar och att vår gemensamma röst blir stark.

Om Civos

Våra medlemmar


Styrelsepresentation

Uppdaterad presentation av styrelsen kommer strax.

David Samuelsson

David Samuelsson, ordförande

David Samuelsson valdes till ordförande för Civos 2020. Han har varit aktiv i föreningar och organisationer från ungdomsåren. Under många år har han arbetat med utbildnings- och kulturfrågor. Under åtta år arbetade David på utbildnings- och kulturdepartementet. Påverkan av politiska beslut och kommunikationsfrågor har varit i fokus under många år. David är generalsekreterare på Studieförbunden i samverkan och styrelseledamot i Ideell Kulturallians, IKA.

Lars Ohly

Lars Ohly, vice ordförande

Lasse valdes in i Civos styrelse 2019. Han är född 1957 och har sin yrkesbakgrund på järnvägen (SJ). Lasse var riksdagsledamot 1998-2014 och arbetade framför allt med utrikes-, arbetsmarknads-, social- och kulturpolitik. Han har tidigare bland annat varit ordförande för Funktionsrätt Sverige. Idag är Lasse förbundssekreterare i Verdandi.

Hadrian Prett, ledamot

Hadrian valdes in i styrelsen 2021. Brinner för idéburen deltagarkultur. Musiker och har frilansat inom scenkonst, som teater och cirkus. Ordförande i Sveriges Spelmäns Riksförbund och tidigare ordf. i Riksförbundet för Folkmusik och dans. Har varit VD på Eric Sahlström Institutet. Jobbar som lärare på Kungl. Musikhögskolan. Sitter även som ledamot i styrelserna för Kulturens bildningsverksamhet och Ax -kulturorganisationer i samverkan. .

Patrik Schröder, ledamot

Patrik Schröder adjungerades till Civos styrelse i mars 2022 och arbetar som samordnare av civilsamhällesfrågor på Fremia. Han har en bakgrund som ideell eller tjänsteperson i sammanhang som Röda Korsets ungdomsförbund, Sveriges Ungdomsorganisationer – LSU, KFUM Sverige, Sensus Studieförbund och Rädda Barnen. Patrik har en magisterexamen som internationell samhällsvetare vid Göteborgs universitet och är född tidigt 70-tal.

Dino Amorelli Federico, Ledamot

Dino Amorelli Federico valdes in till Civos styrelse 2023 som representant för Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS). Han arbetar som jurist på Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd, en verksamhet som drivs av SIOS. Utöver arbete med rättighetsfrågor och antidiskriminering har Dino tidigare även arbetat med migrationsfrågor och juridisk forskning

Tom Engström, Ledamot

Kommer från CMS

Simon Svensson, Ledamot

Kommer från SamSam

Katarina Arborelius, Ledamot

Katarina Arborelius valdes in i Civos styrelse 2023 och arbetar som hemvistledare för HR & Kommunikation på Sensus studieförbund. Hon har i många år arbetat med kommunikation och HR inom kultursektorn, de senaste åren på Sensus och dessförinnan i förlagsbranschen. Hon har tidigare bland annat varit styrelseledamot i en förskola och grundskola (föräldrakooperativ) och engageras återkommande som mentor för unga vuxna eller yrkesverksamma i början av sin karriär. Katarina har ett stort engagemang för kommunikation i alla former, lärande och kulturfrågor

Susanna Dahlberg, Ledamot

kommer från Riksteatern