Om oss

Ny tid för det civila samhället

De senaste åren har larmen avlöst varandra, om folkrörelsernas förtynande, demokratins undanträngning, samhällskontraktets omförhandling och hat och misstänksamhet mot medmänniskor. Detta är en utveckling i rakt motsatt riktning många av oss inom det civila samhället vill se.

Ny tid för socialt kapital

Vi verkar i en ny tidsålder, där ingenting är självklart och där de goda krafterna inom det civila samhället varje dag måste kämpa för människors lika värde, för tilliten till varandra och för kraften i ett starkt socialt kapital.

Allt detta formas av och inom det civila samhället, där människor tillsammans bygger initiativ, projekt och verksamheter med syftet att uppnå något i samverkan med varandra.

Ny tid för självständighet

För att möta de trender vi ser i vår omvärld har Civos genomgått ett stort förändringsarbete. Det har bland annat resulterat i en ny strategisk plan. En av våra främsta styrkor är att vi samlar hela vår sektor. För att möta våra gemensamma utmaningar vill vi skapa bättre förutsättningar för att fler ska kunna verka för ett starkt och självständigt civilsamhälle.

För att nå våra mål är det ett måste att vi blir fler medlemmar och att våra gemensamma röst blir stark.

Om Civos

Civos uppgift är att främja organisationer inom det civila samhället genom att vara en plattform för gemensamt agerande.

Civilsamhällets organisationer i samverkan, Civos, är en ideell förening som grundades 2009. Vår uppgift är att främja organisationer inom det civila samhället till gemensamt och aktivt agerande gentemot regering och myndigheter, kommuner och landsting samt näringslivets organisationer i frågor av sektorgemensamt intresse.

Vår vision är ett starkt och självständigt civilsamhälle

Civos utgör även remissinstans för regering och myndigheter inom de områden som våra medlemmar prioriterat. Generellt handlar det om frågor som direkt eller indirekt berör och påverkar det civila samhället i Sverige. Vi utser även representanter till organ, referensgrupper eller utredningar samt publicerar löpande rapporter och underlag i olika frågor av sektorgemensamt intresse.

Vi arbetar för jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde. Och för att våra medlemmar är ett fristående och självständigt alternativ.

En samlad röst

Civos är en tydlig opinionsbildare med ett uttalat medlemslöfte att driva debatt och politisk påverkansarbete i frågor som påverkar villkoren för våra medlemmar.

En stark röst

Grunden i det civila samhället handlar om engagemang. Civos verkar för att synliggöra civilsamhället och dess betydelse för enskildas liv och samhällets utveckling.

En självständig röst

Civilsamhällets aktörer utgör ett alternativ till offentliga instutitioner och det privata näringslivet. Civos arbetar för att stärka förutsättningarna för medlemmarna att verka självständigt, enligt sina egna syften och ändamål.

Se våra styrdokument


Våra medlemmar


Styrelsepresentation

 

Ann-Katrin Persson, Civos

Ann-Katrin Persson, ordförande

Ann-Katrin valdes in i Civos styrelse 2012, har varit vice ordförande sedan 2013 och är nu ordförande. Ann-Katrin är född 1956 och har lång erfarenhet från olika delar av civilsamhället. Ann- Katrin har och har haft en mängd styrelseuppdrag och har varit chef sedan början av 80-talet. Ann-Katrin har en civilekonomexamen samt eMBA, Executive Master of Business Administration, från HHS i Stockholm och har också läst psykologi på SU. Idag är Ann-Katrin förbundsrektor för Sensus studieförbund förutom flera styrelseuppdrag inom det civila samhället.

Anna Rydborg, vice ordförande

Anna valdes till vice ordförande i Civos styrelse 2018, och var dessförinnan ledamot i styrelsen sedan 2017. Anna är född 1989 och är ordförande för Ax – kulturorganisationer i samverkan, som är en samarbetsorganisation för alla rikstäckande kulturorganisationer. Anna har en kandidatexamen i kulturvetenskap från Karlstad universitet. Idag är Anna också förbundsordförande för RUM, Riksförbundet Unga Musikanter.

Björn Cedersjö, Civos

Björn Cedersjö, ledamot

Björn valdes till ledamot i Civos styrelse 2011. Björn är född 1952 och är direktor för Ekumenisk diakoni/kyrka- samhälle inom Sveriges kristna råd, en mötesplats för kyrkor och kristna samfund i Sverige. Björn är doktor i etik från teologiska fakulteten vid Lunds universitet och har varit lektor i etik vid Örebro Tekniska Högskola, där han också varit biträdande rektor. I Björns historia finns många engagemang inom akademi och frivilligsektorn.

Kerstin Källander, civos

Kerstin Källander, ledamot

Kerstin född 1956 arbetar som förbundssekreterare på VERDANDI (Arbetarnas socialpolitiska organisation.) Valdes in i Civos styrelse 2018. Har verkat och arbetat i en rad olika organisationer inom civilsamhället. Har en bakgrund som folkhögskolelärare.

Bojan Brstina, civos
Bojan Brstina, ledamot

Bojan är styrelsemedlem i Civos, verksamhetsledare för Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd, samt organisationssekreterare i SIOS. Född 1983 i Jugoslavien. Kickboxningstränare, jurist och stolt Uppsalabo.

Charly Wassberg Borbos, Civos
Charly Wassberg Borbos, ledamot

Charly valdes in i Civos styrelse 2018. Charlys har större delen av sin civilsamhälles bakgrund tillbringat inom den ideella kulturen, bl.a. som förbundsordförande för Amatörteaterns Riksförbund (ATR), under 2010- 2016. Hon är född 1982 och arbetar som verksamhetsutvecklare i folkrörelsen Riksteatern.

Marie Welin, civos

Marie Welin, ledamot

Marie valdes till ledamot i Civos styrelse 2018. Hon är född 1960 och har arbetat över 30 år som auktoriserad revisor på PwC med fokus på civilsamhället. Sedan 2 år tillbaka driver hon en egen firma med rådgivning och coachning. Kunderna är i första hand från ideella sektorn. Marie är ordförande i Kodcentrum och har flera volontärsuppdrag.