Civos årsmöte 2023


Plats:
 Sensus Möte, Klara Södra kyrkogata 1, plan 9
Länk: Om det finns intresse att delta via länk, hör av er till kjell-ake.waldner@sensus.se så ordnar vi med uppkoppling.

Tid: Tisdag den 30 maj 2023 kl. 13.00-15.00

Anmälan: Maila anmälan (ombud och övriga deltagare) till kjell-ake.waldner@sensus.se

Motioner: Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 maj (framflyttat från den 27 april). Mailas till ordförande David Samuelsson, david@studieforbunden.se.

Handlingar till årsmötet: Nedanstående handlingar och beslutsunderlag till årsmötet publiceras på www.civos.se senast två veckor före årsmötet samt mailas ut till alla medlemmar.

Förslag till dagordning

Förslag till budget 2023

Förslag till Verksamhetsplan

Proposition arvodering

Proposition medlemsavgift

Revisionsberättelse signerad

Verksamhetsberättelse 2022

Valberedningens förslag

Årsredovisning Civos 2022 signerad

Nomineringar: För att anmäla intresse att ingå i Civos styrelse alternativt nominera kandidater kontakta Magnus Bååth, sammankallande i valberedningen, 070-7255800 eller magnus.baath@verdandi.se


Varmt välkommen!


Civos styrelse