Partgemensamt Forum 2022

Här finner ni information om PGFs arbete under 2022 och minnesanteckningarna.

I Partsgemensamt forum (PGF) diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Forumet sammankallas och administreras av NOD. Forumet är dock självständigt och frikopplat från NOD:s verksamhet. Ansvariga parter för forumet är regeringen och civilsamhället.

Relaterade poster