Partsgemensamt Forum 2012

En dialog för att utveckla civila samhällets villkor

På Partsgemensamt forum diskuterar regeringen och ett antal ideella organisationer villkoren för det civila samhället. Under 2012 representerades det civila samhället av sexton organisationer och regeringen av företrädare från Utbildningsdepartementet, Kulturdepartementet och Näringsdepartementet.

I den här skriften vill vi presentera Partsgemensamt forum och sammanfatta erfarenheterna från mötena under 2012.

Hämta dokumentet: Partsgemensamt Forum 2012, årsskrift

Relaterade poster