Partsgemensamt Forum 2014

En dialog för att utveckla civila samhällets villkor

Politiken för det civila samhället har funnits i snart fem år. Målet är att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin. I propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55) slås det fast att politiken ska genomföras i dialog med civilsamhällets organisationer. Det sker på olika sätt, bland annat genom ett partsgemensamt forum för kontinuerlig dialog mellan regeringen och organisationer inom det civila samhället.

Hämta dokumentet: Partsgemensamt Forum 2014

Relaterade poster