Samlade protokoll 2021

Här finner du alla våra protokoll 2021 från styrelsemöten. Årsmötesprotokollet finns i eget i inlägg. Vi fyller på efterhand.

Styrelsemötet den 12 januari: protokollet

Styrelsemötet den 18 februari: protokollet

Styrelsemötet den 26 mars: protokollet

Styrelsemötet den 29 april: protokollet

Styrelsemötet den 16 juni: protokollet

Styrelsemötet den 6 september: protokollet

Styrelsemötet den 1 oktober: protokollet

Styrelsemötet den 28 oktober: protokollet

Styrelsemötet den 6 december: protokollet

Relaterade poster