Samlade protokoll 2023

Här finner du alla våra protokoll 2023 från styrelsemöten. Årsmötesprotokollet finns i eget i inlägg. Vi fyller på efterhand.

Styrelsemötet den 10 januari: Protokollet

Styrelsemötet den 15 februari: Protokollet

Styrelsemötet den 22 mars: Protokollet

Styrelsemötet den 28 april: Protokollet

Styrelsemötet den 28 augusti: Protokollet

Styrelsemöte den 9 oktober: Protokollet

Kommande möte: 8 december

Relaterade poster