Samlade protokoll för 2020

Här finner du alla våra protokoll 2020 från styrelsemöten inkl. årsmötesprotokollet. Vi fyller på efterhand.

Styrelsemötet den 14 januari: protokollet

Styrelsemötet den 25 februari: protokollet

Styrelsemötet den 2 april: protokollet

Styrelsemötet den 6 maj: protokollet

Årsmötet den 25 maj: protokollet

Styrelsemötet den 10 juni: protokollet

Styrelsemötet den 28 augusti: protokollet

Styrelsemötet den 28 september: protokollet

Styrelsemötet den 21 oktober: protokollet

Styrelsemötet den 5 november: protokollet

Styrelsemötet den 27 november: protokollet

Relaterade poster