Välkommen till förmöte inför Partsgemensamt forum (PGF) den 9 september!

Uppdaterad inbjudan från CIVOS till förmöte inför Partsgemensamt forum (PGF) den 9 september. Inbjudna är civilsamhällesorganisationerna i PGF samt andra intresserade civilsamhällesorganisationer. Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara nu när vi genomför årets första tematiska förmöte ”Att tydliggöra civilsamhällets betydelse”, inför stundande PGF.

Datum och tid för förmötet: 9 september kl. 13:00-15:00

Plats för förmötet: Zoom, länk kommer efter anmälan.

Anmälan: Senast den 7 september länk

Agenda för mötet

Temat för PGF och förmötet är ”Att tydliggöra civilsamhällets betydelse”. Se underlaget till PGF bifogat. Läs igenom underlaget inför mötet.

Vid mötet har du möjlighet att lyfta egna tankar kring temat och resonera med övriga deltagare kring frågeställningarna i underlaget.

Vid mötet har du möjlighet att föra fram de delar du anser är viktiga att de kommer med i diskussionen på PGF (oavsett om du representerar en PGF-organisation eller ej). Deltagarnas behov och engagemang styr i stor grad innehållet för mötet

Varför förmöte?

Sedan starten av PGF så har civilsamhället träffats i förmöten för att tillsammans lyfta de frågor som skickats ut i kallelsen inför varje PGF. Förmötena har varit till för både de som har en plats i PGF men även för de civilsamhällesorganisationer som är intresserade av frågorna på agendan. På så sätt breddas diskussionen och fler perspektiv kan lyftas in i PGF. Det är också en plats för att provtänka tillsammans eller bara lyssna in.

Varför bjuder CIVOS in till förmöte?

CIVOS är en ideell förening och paraplyorganisation som grundades 2009. Vår uppgift är att främja organisationer inom det civila samhället till gemensamt och aktivt agerande gentemot regering och myndigheter, kommuner och regioner samt näringslivets organisationer i frågor av sektorsgemensamt intresse. CIVOS är en av civilsamhällets organisationer i PGF 2020 och CIVOS har tidigare år ansvarat för de förmöten som hållits inför varje PGF. Vid förmötet inför PGF den 12 maj uppmanades CIVOS att bjuda in till även höstens första förmöte. Uppmaningen var också att genomföra mötet digitalt och ungefär en vecka innan PGF, istället för samma dag.

Mvh,

CIVOS Styrelse