Välkommen till samtal om ett starkare civilsamhälle

Idéburna organisationer har historiskt sett spelat en avgörande roll i utvecklingen av vår välfärd och demokrati och gör det än idag.

Samtidigt står Sverige inför stora utmaningar där vi inom civilsamhället kan vara en del av lösningen. Därför behöver vi bli bättre på att synliggöra på vilket sätt vårt arbete är viktigt och nödvändigt för att medverka till hållbara lösningar för hela samhället.

Samtal om ett starkare civilsamhälle
Tankegodset om en gemensam organisation bygger på idén om att vi är starkare tillsammans och spaningar om den framtid som civilsamhällets organisationer möter.

Såväl demokratins grundvalar och människors frivilliga engagemang som välfärdens organisering avgörs av civilsamhällets styrka och roll. Genom att få en starkare gemensam röst kan vi skapa bättre förutsättningar för våra organisationer att verka för en god samhällsutveckling. Internationella exempel på vad som kan hända när civilsamhället försvagas saknas dessvärre inte. Där vill vi inte hamna. 

Många samtal om ökat samarbete mellan idéburna organisationer har förts genom åren. Några större organisatoriska förändringar har dock hittills inte skett.

En ny diskussion tar form

Sedan 2018 förs nu en ny diskussion, där konsultrapporten Arbetsgivarorganisation för Famnas medlemmar Projekt Pondus (2019) var ett första steg.

Rapporten visade på möjligheterna att tillsammans skapa en starkare organisation där arbetsgivarfrågor och intressepolitik samspelar och ryms under samma tak. Under hösten 2019 har nästa steg tagits i form av den nya rapporten med titeln Från Pondus till NyOrg.

Nu vill vi på Arbetsgivarföreningen KFO, Civos, Famna, Forum och Idea föra fler samtal om hur vi kan bli starkare tillsammans. Det är viktigt att fler får möjlighet att fördjupa diskussionen kring vilka utmaningar och möjligheter det kan finnas i att skapa en mer sammanhållen organisation för fler av civilsamhällets organisationer.

Välkommen till samtal vid något av följande fem tillfällen

Samtal 1Torsdagen den 5 marsKl 13:00–15:30Anmäl dig här
Samtal 2Torsdagen den 19 marsKl 09:30–12:00Anmäl dig här
Samtal 3Tisdagen den 24 marsKl 13:00–15:30Anmäl dig här
Samtal 4Fredagen den 27 marsKl 09:30–12:00Anmäl dig här
Samtal 5Torsdagen den 2 aprilKl 09:30–12:00Anmäl dig här

Plats: Digitalt via webben.

OBS att träffarna den 24/3, 27/3 och 2/4 kommer att köras på distans och helt digitalt via webben. Före mötet får du ett välkomstmejl med inloggningsuppgifter.

Varmt välkomna önskar Arbetsgivarföreningen KFO, Civos, Famna, Forum och Idea.