Vill ni vara med i civilsamhällets dialog med regeringen?

Nu är det möjligt att nominera organisationer till Partsgemensamt forum 2024 (PGF), där representanter från regeringen och civilsamhället diskuterar hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer ser ut och kan förbättras. Dialogen i Partsgemensamt forum syftar till att förbättra villkoren för civilsamhället, för att civilsamhällets organisationer bland annat ska kunna agera röstbärare och opinionsbildare, samt göra människor delaktiga.

Länk till nomineringen hittar du här och sista dagen att nominera din organisation är
5 oktober 2023.